AVG De Nieuwe Privacy wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonlijke gegevens.
Je privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid.

Wanneer je bij Beautysalon D-Cares komt krijg je een intake gesprek 
In dit intake gesprek vraag ik je persoonlijke gegevens zoals bv je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, en e-mailadres.
Ook vraag ik naar bijzonderheden omtrent je gezondheid i.v.m productgebruik en toe te passen behandelingen.
Zonder aarzelen geef je dit soort gegevens aan mij.
Je gaat er immers vanuit dat ik voorzichtig met je gegevens om gaan.
En dat doe ik ook!

Een korte uitleg:

HOE GAAT BEAUTYSALON D-CARES OM MET JE GEGEVENS?

1.) Van wie verwerkt Beautysalon D-Cares persoonsgegevens?

  • Klanten
  • Mensen die, via mijn social media kanalen en mijn website, interesse tonen in mijn producten en behandelingen.

2.) Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens door Beautysalon D-Cares gebruikt?

  • Je naam gebruik ik om je afspraak te noteren in mijn agenda.
  • Je adres gebruik ik om de producten, die je bij mij hebt besteld via mijn website en fb-acties, te versturen.
  • Je telefoonnummer gebruik ik om een afspraak met je te maken, te verzetten of te annuleren.
  • Je gegevens over je gezondheid en evt. medicijn gebruik gebruik ik om mijn behandelingen -en productgebruik op jouw persoonlijke situatie af te stemmen.
  • Je e-mailadres gebruik ik om je infomatie te sturen of een afspraak in te plannen
  • Voor- en Na foto's van huidproblemen of behandelingen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. De voor en na fotos worden gedeeld op social media na toestemmening van u.

3.) Communicatie via social media.
Beautysalon D-Cares is actief op verschillende platforms op social media, zoals Facebook en Instagram.
Wanneer je contact met mij opneemt via social media, voor bijvoorbeeld het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak, of voor het bestellen van een product, dan vraag ik in een privé bericht naar jouw persoonsgegevens.
Zo kan ik controleren of ik met de juiste persoon in gesprek ben.
Als je deelneemt aan mijn actie(s) op social media, dan verwerk ik jouw gegevens om de actie(s) uit te kunnen voeren en je te informeren over de uitslag van de actie.
Je gegevens worden bewaard zolang nodig is om onze actie(s) uit te kunnen voeren.
Als ik jouw gegevens wil gebruiken bij de bekendmaking van de uitslag, dan vraag ik daar vooraf toestemming voor.

4.) Verstrekking van jouw gegevens aan derden.

4.1 Ter bescherming van je persoongegevens heeft Beautysalon D-Cares passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoongegevens maakt Beautysalon D-Cares geen gebruik van diensten van derden.

 

5.) Inzage in persoonlijke gegevens.
Je hebt altijd recht op inzage van je persoonsgegevens.
Wil je weten hoe -en welke gegevens van jou bij mij geregistreerd staan, vraag mij er gerust naar.
Je kunt/mag, ten alle tijden, wijzigingen aanbrengen.

Het klinkt allemaal wat overdreven misschien, maar ik ben blij met deze veranderingen.
Ik, als kleine ondernemer, ga al jaren correct om met jouw persoonlijke gegevens, maar er zijn situaties genoeg bekend waarbij dat anders is.

 

6: Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, de wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Beautysalo D-Cares adviseett je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.